6.ročník

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci zvládají minimální výstupní standard na konci 5.ročníku.
  • Žáci odlišují teorii od praktického cvičení a podle toho volí způsob písemného projevu.
  • Žáci odlišují samostatnou práci od spolupráce.

Vzdělávací cíle

  • Žák rozumí slovně i písemně zadaným pokynům, které jsou adekvátní jeho věku a které souvisí se základním zpracováním zápisu a práce ve výuce.
  • Žák počítá příklady a řeší problémy samostatně, v případě potřeby požádá o pomoc či dokáže pomoci ostatním spolužákům.
  • Žák ve výuce pracuje a to i přes neznalost a chyby.
  • Žák si naplánuje práci ve výuce a efektivně pracuje s přiděleným časem.

Priorita

Žák si vytvoří vhodnou vzdělávací strategii, která mu umožňuje dosáhnout matematické gramotnosti odpovídající jeho předpokladům.