6.ročník‎ > ‎

Materiály pro 6.ročník

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Zadání úkolů a dobrovolných aktivit pro "Opakování z geometrie"  21. 9. 2013 6:13 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Zadání úkolů a dobrovolných aktivit pro "Opakování z aritmetiky"  21. 9. 2013 6:13 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Jedno video o aritmetickém průměru nebo-li střední hodnotou.  14. 12. 2015 2:25 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Videa a cvičení na desetinná čísla.  24. 10. 2013 3:50 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Sčítání a odčítání", "Převody fyzikálních jednotek", "Modelové situace a logika"  18. 11. 2013 8:05 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Násobení", "Dělení", Aritmetický průměr, modelové situace a logika"  7. 12. 2013 8:58 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Zlomky", "Desetinná čísla", "Modelové úlohy"  24. 10. 2013 3:50 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Sada videí a cvičení na dělitelnost.   3. 2. 2016 0:08 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Dělitel a násobek", "Znaky dělitelnosti", "Rozklad čísla na součin prvočísel", "Modelové situace a logika"  5. 2. 2014 12:01 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Společný násobek", "Společný dělitel" a "Modelové situace".  7. 2. 2014 1:26 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Sbírka prezentací k základním vlastnostem úhlů.  1. 1. 2016 1:13 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Sada videí a cvičení k úhlům, jejich typům, měření apod.  24. 3. 2014 1:11 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Základní vlastnosti úhlů", "Velikost úhlu", "Druhy úhlů a dvojic úhlů", "Grafické počítání s úhly"  4. 3. 2014 13:28 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ā
Zobrazit
Témata: "Zobrazujeme a sestavujeme síť", "Povrch krychle a kvádru", "Objem krychle a kvádru" a "Modelové situace"  28. 3. 2014 9:39 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Sada videonávodů k ovládání Geogebry (v angličtině)  30. 5. 2016 4:42 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Kružnice vepsaná a opsaná", "Věty sss, sus, usu". "Konstrukční úlohy"  9. 6. 2014 1:46 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Součet úhlů a nerovnost", "Typy trojúhelníků", "Příčky, výšky, těžnice"  23. 4. 2014 22:15 David Hawiger