7.ročník

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci využívají vzdělávací strategii, kterou si nastavili v 6.ročníku
  • Žáci odlišují teorii od praktického cvičení a podle toho volí způsob písemného projevu.
  • Žáci odlišují samostatnou práci od spolupráce.

Vzdělávací cíle

  • Žák samostatně vyhodnocuje slovně i písemně zadané pokyny a volí si vlastní tempo při zpracování zápisu a práci ve výuce.
  • Žák počítá příklady a řeší problémy samostatně a efektivně využívá pomoci ostatních.
  • Žák ve výuce pracuje a z neznalostí a chyb se poučí.
  • Žák si naplánuje práci při výuce, v rámci konzultací i doma a efektivně pracuje se svým pracovním časem.

Priorita

Žák za pomoci učitele i sebereflexe optimalizuje svou vzdělávací strategii.