7.ročník‎ > ‎

Materiály pro 7.ročník

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Videa a cvičení pro řešení lineárních rovnic.  10. 11. 2014 2:11 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Prosvištění zlomků z 1.stupně.  10. 11. 2014 2:11 David Hawiger
ċ

Zobrazit
  10. 11. 2014 2:11 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Desetinná čísla"; "Dělitelnost"; "Zlomky"; "Rovnice"  29. 9. 2014 3:15 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Úhel", "Osová souměrnost", "Jednotky, krychle a kvádr", "Vlastnosti trojúhelníku".  31. 8. 2014 3:28 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Ukázka, jak se krátí zlomky.  10. 11. 2014 2:29 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Ukázka postupu při rozšiřování zlomků  10. 11. 2014 2:29 David Hawiger
ċ

Zobrazit
  10. 11. 2014 3:43 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Videa a cvičení na práci se zlomky.  10. 11. 2014 2:10 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Co je zlomek"; "Rozšiřujeme a krátíme"; "Zlomek a desetinné číslo"; "Uspořádání zlomků".  10. 11. 2014 2:10 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Hezká webová stránka pro procvičování práce se zlomky.  2. 10. 2016 11:29 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
  2. 1. 2015 2:34 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Číselné obory", "Pravidla a zákony", "Počítání s celými čísly", "Počítání s racionálními čísly".  28. 1. 2015 5:35 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Co jsou celá čísla", "Porovnávání celých čísel", "Základní počty s celými čísly"  2. 1. 2015 2:18 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Vybraná videa od učitelů, která popisují práci s přímo a nepřímou úměrností, včetně trojčlenky.   29. 3. 2015 4:58 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Vybraná videa od učitelů, která popisují práci s poměrem a měřítkem.  23. 2. 2015 1:30 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Poměr", "Měřítko", "Řešení modelových situací".  23. 2. 2015 1:14 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Soustava souřadnic", "Přímá a nepřímá úměrnost", "Trojčlenka"  29. 3. 2015 4:53 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Výukové video o základech finanční gramotnosti  22. 10. 2015 22:22 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Materiály pro vzdělání ve finanční gramotnosti 1.stupně i 2.stupně (pracovní listy, videa a kvízy).  3. 5. 2015 6:20 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Vybraná videa od učitelů, která popisují práci s procenty.    3. 5. 2015 6:20 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Základní počty s procenty", "Modelové situace", "Základy finanční matematiky"  3. 5. 2015 6:20 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ą
Zobrazit
Prezentace ze ZŠ Matiční v Ostravě.  2. 9. 2015 2:21 David Hawiger
ą

Zobrazit Stáhnout
Seznam značek a symbolů v geometrii  140 kB verze 2 2. 9. 2015 2:21 David Hawiger
Ā
Zobrazit
  30. 5. 2015 14:04 David Hawiger