8.ročník

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci mají pevně ukotvenu svou vzdělávací strategii.
  • Žáci samostatně a efektivně písemně zpracovávají teorii.
  • Žáci efektivně volí mezi samostatnou prací a spoluprací.
  • Žáci nespojují svůj pokrok pouze s klasifikací.

Vzdělávací cíle


Priorita

Žák volí vhodné a etické metody pro dosažení co nejvyšších matematických kompetencí, ať už jich dosahuje v rámci samostatné práce nebo ve spolupráci s jinými, během výuky či mimo ni.