8.ročník‎ > ‎

Materiály pro 8.ročník

File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Zadání úkolů a dobrovolných aktivit pro "Opakování z geometrie"  21. 9. 2013 9:09 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Zadání úkolů a dobrovolných aktivit pro "Opakování z aritmetiky"  21. 9. 2013 9:09 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Videa a cvičení na mocniny a odmocniny   24. 11. 2015 2:43 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Sada videí a cvičení na využití Pythagorovy věty.  28. 11. 2013 3:52 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Za zhlédnutí stojí především seriál videí od Radima Špilky.  29. 11. 2015 23:14 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Pythagorova věta", "Zápis čísla a.10^n", "Číselný výraz s mocninami"  18. 11. 2013 23:22 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Druhá mocnina a odmocnina", "Druhá mocnina a odmocnina", "Modelové situace a logika"  24. 10. 2013 3:49 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Sada videí, které přiblíží Algebru jako učivo úzce spjaté se životem.  1. 2. 2014 2:23 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Základní vysvětlení rozdílu mezi výrazy a rovnicemi.   24. 11. 2015 2:37 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Návodná videa na úpravu výrazů a využité pravidel (vzorečky)   23. 2. 2016 0:30 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Zjednodušení jednočlenu", "Sčítání a odčítání mnohočlenů", "Násobení a dělení mnohočlenů" a "Vzorce pro mnohočleny"  1. 2. 2014 2:29 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Číselné výrazy", "Výrazy s proměnnou", "Modelové situace a logika"  5. 1. 2014 2:27 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Rozsáhlá sada postupů a ukázek souvisejících s řešením lineárních rovnic.  24. 11. 2015 2:40 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Co je rovnice?", "Ekvivalentní úpravy", "Modelové situace" a "Vyjádření neznámé ze vzorců"  1. 2. 2014 2:32 David Hawiger
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Sada cvičení a videí, spojených s kružnicí (včetně konstručních úloh)  28. 3. 2014 9:42 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Sada výukových videi k obvodu kružnice a kruhu a obsahu kruhu + konstrukční úlohy využívající Thaletovu kružnici.  26. 4. 2016 3:46 David Hawiger
ċ

Zobrazit
Sada výukových videí k válci.  26. 4. 2016 3:46 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Vzájemné polohy kružnic a přímek", "Thaletova kružnice", "Množiny bodů", Konstrukce n-úhelníků.   11. 5. 2014 6:00 David Hawiger
Ā
Zobrazit
Témata: "Opakování", "Délka, obsah a objem", "Modelové situace"  28. 3. 2014 14:30 David Hawiger