9. ročník

Rámec výuky

Vstupní předpoklady

  • Žáci využívají písemně zpracovanou teorii.
  • Žáci nespojují spolupráci pouze s časem ve výuce.
  • Žáci vnímají svůj pokrok bez ohledu na klasifikaci.

Vzdělávací cíle


Priorita

Žák využívá svou vzdělávací strategii i ostatních spolužáků pro prohloubení matematických kompetencí z předchozích ročníků a s ohledem na přechod na střední školu.