Praktikum‎ > ‎

Plán pro praktikum

Tématický celek Učivo Co má žák zvládnout
Základy algoritmizace a programování Vývojový diagram Vytvoří jednoduchý vývojový diagram.
Code.org, Karel Dosáhne základní úrovně v Code.org.
Naprogramuje jednoduchou hru v programu Karel.
Javascript Vytvoří jednoduchou dynamickou stránku s využitím Javascriptu.
Řešení problémů s využitím matematiky Matematické hry
Využívá matematických znalostí a dovedností při netradičních matematických úlohách.
Matematika kolem nás
Využívá matematických znalostí a dovedností při rozboru přírodních jevů.
Vysvětlí uplatnění matematiky v různých oblastech společnosti.
Empiricky ověřuje měřitelné vztahy.
Zobecňuje empirická zjištění a zpracovává výstupy do spreadsheetu.
Úlohy C s pracovních sešitů Řeší nejsložitější úlohy z procvičovacích sešitů matematiky
Ověřování výstupních znalostí a dovedností z Ma Aplikační úlohy PISA, TIMMS, NIQES Natrénuje uvažování nad úlohami souvisejících s ověřováním matematické gramotnosti.